Ilustracja do książki Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie : historya szlachecka z 1811 i 1812 r.", wydanej w 1882 roku we Lwowie przez Hermana Altenberga (tablica między stronami 36 i 37).