Ilustracja z broszury Juliana Bartoszewicza "Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Z. [1], [Stefan Czarniecki, Mikołaj Potocki, Wincenty Gąsiewski]" wydanej w Warszawie przez firmę A. Dzwonkowski i Sp.  w 1860 roku.