Fotografia zamieszczona w  publikacji  J. Semplera "Polska Macierz Szkolna. Szkic historyczno-sprawozdawczy z 20-lecia działalności 1905-1925", wydanej w Warszawie w 1926 roku ( s. 90).