Obradom przewodniczył b. senator Joachim Bartoszewicz. W prezydium zasiedli także: prof. Stanisław Głąbiński, b. senator Marian Seyda, poseł Karol Wierczak, b. poseł Józef Petrycki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego