Przedstawiciel Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, gen. Aleksander Osiński (w środku) przechodzi w towarzystwie gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (z lewej) i gen. Czesława Jarnuszkiewicza (za gen. Osińskim) przed frontem oddziałów.