Marszałek Józef Piłsudski w towarzystwie generałów: Leona Berbeckiego, Daniela Konarzewskiego, Aleksandra Osińskiego (tyłem), Mieczysława Norwida-Neugebauera, biskupa polowego WP Józefa Gawliny, Stanisława Kwaśniewskiego, Juliusza Rómmla, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Tadeusz Kutrzeby.