Marszałek Józef Piłsudski w rozmowie z generałami. Od lewej: gen. Aleksander Osiński, gen. Bernard Mond, marszałek Józef Piłsudski, gen. Daniel Konarzewski, gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, gen. Juliusz Rómmel, gen. Kazimierz Fabrycy.