Kapitan Kazimierz Laskowski, mistrz armii w szpadzie w grupie oficerskiej - fotografia pozowana (ze szpadą).