Książka wydana pod kryptonimem autora w 1865 roku we Lwowie przez "Dziennik Literacki".