Rycina Józefa Holewińskiego według fotografii Karola Beyera, opublikowana w 1881 roku w piśmie „Kłosy”,  nr 837, s. 24.