Rysunek F.Pancera zamieszczony w poświęconej mu pracy wydanej w 1900 roku w Warszawie.