Rysunki archiwalne zamieszczone w pracy wydanej w 1900 roku w Warszawie.