Fotografia z lat 1930-ych opublikowana w książce Józefa Rurawskiego "Tadeusz Dołęga-Mostowicz", wydanej w 1987 roku w Warszawie przez Wiedzę Powszechną. 

Źrółdło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.