Fotografia ze zbiorów Dokumenty Życia Społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 

Źródło kopii cyfrowej: http://leksykonkultury.ceik.eu.