Rysunek akwarelą z 1912 roku.  Ilustracja do opowiadania Wiktora Gomulickiego "Malaria".