Stoją od lewej: artysta malarz Jan Rosen, artysta malarz Konstanty Wróblewski, artysta malarz Władysław Woydyło, artysta malarz Jan Świerczyńki, prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Stanisław Brzeziński, artystka malarka Pia Górska, wojewoda warszawski Władysław Sołtan, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bohdan Dzięciołowski.