W centrum obrazu widoczni m.in.: król Zygmunt II August (z krucyfiksem w dłoni),  biskup krakowski Filip Padniewski odczytujący tekst Unii (w mitrze biskupiej na głowie), prymas Jakub Uchański  (w złotej szacie obok Padniewskiego),  kasztelan krakowski Marcin Zborowski, bohater bitwy pod Orszą, a potem pierwszego rokoszu szlachty przeciw królowi, de facto nie żył już w oresie Unii Lubelskiej (z wyciągniętą dłonią położoną na otwartym Ewangeliarzu i z rulonem w drugiej dłoni). Obok niego klęczy Mikołaj Radziwiłł zwany Rudym,  brat ukochanej żony króla Barbary (z obnażonym mieczem w dłoni), a zanim modli się kolejny były przeciwnik Unii marszałek wielki koronny  Jan Chodkiewicz, (ze splecionymi dłońmi, odziany w bordową szatę). Nad nim stoi  Andrzej Frycz Modrzewski, działacz reformacji, pisarz polityczny, autor traktu "O naprawie Rzczypospolitej"  (z bujną brodą,  w czarnej szacie,  obejmujący chłopa). Ponad nimi stoi na podwyższeniu Anna Jagiellonka, siostra króla (w bogatym, jasnym  stroju).  Na lewo od króla ukazani zostali:  Walery Protaszewicz, biskup wileński (siedzi na purpurowym krześle w granatowej szacie, de facto nie było go w tym czasie w Lublinie), nad którym pochyla się Jan Łaski, twórca polskiego kalwinizmu (z bujną brodą w zielonej szacie). Na lewo od nich siedzi kardynał Stanisław Hozjusz, zagorzały wróg reformacji, ale zwolennik Unii (w czerwonej szacie). Obok kardynała, z ręką na oparciu jego fotela,  stoi Łukasz Górka, protestant i opiekun luteran (z ciemną brodą, de facto nie było go w tym czasie w Lublinie), a z drugiej strony fotela kardynała  stoi marszałek wielki koronny Jan Firlej, zwolennik pełnej unii Korony i Litwy (z jasną brodą, podpierający się na lasce marszałkowskiej).  ( Interpretacja wielu postaci i przedmiotów widocznych na obrazie jest oczywiście, jak w przypadku większości arcydzieł historycznych mistrza Matejki,  niepewna, dyskusyjna i  wielowymiarowa).

Obraz olejny z 1869 roku. Dawniej w zbiorach Wiktora Baworowskiego. Obecnie znajduje się w Muzeum Lubelskim (na zamku).

Źródło kopii cyfrowej obrazu: Wikimedia Commons (fot. Mathiasrex Maciej Szczepańczyk).