Uroczysty moment nadania obywatelstwa. Stoją w pierwszym rzędzie od lewej wiceprezydenci Krakowa: Witold Ostrowski, Stanisław Klimecki, Ignacy Landau, w drugim rzędzie z prawej strony widoczny prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki.