Wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki podczas przecinania wstęgi. Widoczni m.in.: generał Bernard Mond (1. z prawej), generał Aleksander Narbut-Łuczyński (2. z prawej), wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (3. z prawej).