Uczestnicy uroczystości. Widoczni na pierwszym planie od lewej: prezes Aeroklubu Warszawskiego kapitan Tadeusz Halewski, prezes LOPP inż. Julian Eberhardt, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister komunikacji inż. Alfons Kuhn, prezes Aeroklubu Warszawskiego prof. Tadeusz Pruszkowski.