Uczestnicy uroczystości, widoczni od lewej: matka poety, wojewoda Mikołaj Kwaśniewski, generał Wacław Przeździecki, prezydent Mieczysław Kaplicki, generał Andrzej Galica.