Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: dyrektor szpitala Jakub Topolnicki, wojewoda krakowski Józef Tymiński (3. z prawej), profesor January Zubrzycki (3. z lewej), wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki (2. z lewej), generał Aleksander Narbut-Łuczyński (4. z lewej), dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie Alfred Spett (6. z lewej), ksiądz Gołąb (1. z lewej), profesor Aleksander Oszacki (6. z prawej), dyrektora Szpitala Ubezpieczalni Społecznej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Jan Szancenbach.