Uczestnicy uroczystości. Widoczni w pierwszym rzędzie od lewej: prof. Kazimierz Kostanecki, biskup Michał Godlewski, włoski wiceminister oświaty Arrigo Salmi, NN, rektor UJ prof. Stanisław Maziarski