Wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (z prawej) odbiera przybity do drzewca sztandar.