Przemówienie ministra spraw wewnętrznych Antoniego Kamieńskiego. Widoczni również: wojewoda śląski Józef Rymer (stoi w środku, łysy), generał Stanisław Szeptycki (stoi za wojewodą śląskim) oraz marszałek sejmu Wojciech Trąmpczyński.