Oficerowie i cywile podczas uroczystego capstrzyku w przeddzień imienin Józefa Piłsudskiego na dziedzińcu Belwederu. Widoczni między innymi: gen. Aleksander Osiński (z sumiastymi wąsami, po lewej, salutuje), płk Janusz Jagrym-Maleszewski (pierwszy na prawo od lewej kolumny), gen Józef Kordian Zamorski (na prawo od dziecka w czapce), płk Jan Karcz (nad dzieckiem w czapce) komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (na prawo od gen. Osińskiego). Fotografię wykonał Jan Binek.