Widok ogólny lóż podczas akademii w teatrze im. Juliusza Słowackiego. W loży prezydenckiej siedzą od lewej: minister rolnictwa Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński, prezydent RP Ignacy Mościcki, wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski. Stoją: adiutant prezydenta RP kapitan Zygmunt Gużewski i zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP major Kazimierz Jurgielewicz.