Uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego w Krakowie. (18 maja 1935 r.) Profesowie wyższych uczelni podczas uroczystości pogrzebowych. Widoczni m.in. Witold Staniewicz (1. z lewej), Michał Siedlecki (z brodą).