Generałowie Wojska Polskiego w drodze na Pole Mokotowskie. Widoczni od lewej: Lucjan Żeligowski, Aleksander Osiński, Mieczysław Norwid-Neugebauer, Tadeusz Kutrzeba, Juliusz Rómmel (1. z prawej), gen. Felicjan Sławoj Składkowski.