Uroczystości w Warszawie w 20 rocznicę powstania Polskiego Czerwonego Krzyża . (3 czerwca 1939 r.) Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża generał Aleksander Osiński wygłasza przemówienie podczas uroczystej akademii w sali Auditorium Maximum Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego.