Fotografia portretowa uczestników kursu. Siedzą od prawej: płk Stanisław Kozicki, płk Wilhelm Orlik-Ruckemann, gen. Tadeusz Malinowski, gen. Czesław Młot-Fijałkowski, gen. Janusz Głuchowski, gen. Jerzy Wołkowicki, gen. Stanisław Skwarczyński, płk Kazimierz Schally, płk Bernard Mond. Stoją: płk Stefan Dembiński (1. z prawej), płk Leopold Cehak (2. z prawej), płk Jan Maciej Bold (4. z prawej), płk Wincenty Jasiewicz (5. z prawej), płk Kazimierz Sawa-Sawicki (3. z lewej), Stefan Hanka-Kulesza (1. z lewej), płk Roman Bolesław Ciborowski, płk Bourain, płk E. Gałuszczyński.

Autor fotografii: Jan Binek