W. B. K.  [Władysław Koziebrodzki], "Sobory : szkic historyczny" (strona tytułowa)