Książka z 1891 roku z  przedmową Franciszka Próchnickiego,  wydana we Lwowie przez Towarzystwo Nauczycieli Szków Wyższych.