Fotografia opublikowana w: Kraków. Rozszerzenie granic 1909-1915, wyd. K. Rolle, Kraków 1931, s. 165.