Prezydium Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności. Widoczni od lewej: sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności profesor Stanisław Kutrzeba, prezes Polskiej Akademii Umiejętności profesor Kazimierz Kostanecki, profesor Leon Marchlewski, profesor Wacław Sobieski.