Obraz olejny z 1873 roku.   Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.