Obraz olejny namalowany około 1930 roku. 

Żródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.