Fotografia opublikowana w 1932 roku w piśmie „Chwila. Dodatek Ilustrowany”, nr 24, s. 3.