Strona tytułowa partytury wydanej około 1900 roku w Kijowie Nakładem księgarni i składu nut Leona Idzikowskiego.