Obraz znajduje się w Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie. 

Żródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.