Ilustracja z książki Augusta Soikołowskiego "Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. T. 1 [1796-1815]", wydanej w Warszawie w 1904 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=77133&from=FBC.