Fotografia upublikowana w 1939 roku w czasopiśmie "Sylwan", R. 57, nr 3, s. 69.