Marszałek Józef Piłsudski (na pierwszym planie w jasnym płaszczu) w otoczeniu członków rodziny Radziwiłłów przechodzi przez bramę kośœcioła farnego.