Marszałek Józef Piłsudski w krypcie grobowej książąt Radziwiłłów w koœściele farnym dekoruje krzyżem Virturi Militari czwartej klasy sarkofag, w którym spoczywają zwłoki jego adiutanta ks. Stanisława Radziwiłła poległego w 1920 roku w czasie ofensywy kijowskiej.