Bankiet na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego wydany przez członków rodziny Radziwiłłów w sali kominkowej zamku. Uczestnicy bankietu przy stole. Widoczni m.in.: marszałek Józef Piłsudski (w œśrodku z lewej, bokiem, z palcem przy ustach) i książę Janusz Radziwiłł (siwe włosy, czarny wąs).