Goście podczas zwiedzania ogrodu botanicznego. Widoczni m.in.: hr Roger Raczyński (1. z lewej), kurator Joachim Namysł, dyrektor Państwowej Szkoły Ogrodnictwa w Poznaniu Wacław Zembal, kardynał August Hlond, minister Janusz Jędrzejewicz (6. z lewej), poseł Witold Jeszke (1. z prawej).