Raut w Ambasadzie Rumunii. Od lewej widoczni: ambasador Turcji w Polsce Ferdi Tek, pani Vukcevic, pani Collas, były poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Austrii Jan Gawroński, hrabina Róża Tyszkiewicz, żona ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce pani Drexel-Biddle, pani Izabela Szembek, pani Franassovici i hrabina Tarnowska.