Prezydent RP Ignacy Mościcki (w środku pod godłem) w otoczeniu osób towarzyszących przed makietą portu gdańskiego. Widoczni m.in.: adiutanci prezydenta RP rtm. Wacław Calewski (na prawo za prezydentem) i kpt. Bolesław Suszyński (2. z prawej przy makiecie), minister Aleksander Prystor (1. z lewej), minister Ignacy Boerner (3. z lewej przy makiecie), minister reform rolnych Witold Staniewicz, prof. Karol Bertoni (na lewo od Mościckiego), płk Jan Głogowski (3. wojskowy z prawej), szef Administracji Armii gen. Daniel Konarzewski (na lewo za prezydentem), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Adam Lisiewicz (na lewo za kpt. Bolesławem Suszyńskim).