Śniadanie w Ambasadzie Wielkiej Brytanii. Stoją od lewej: William Strang, Roman Dębicki, dyrektor Karol Romer, hrabia Potocki, minister Anthony Eden, minister Józef Beck, wiceminister Jan Szembek, ambasador Edward Raczyński, sekretarz Aveling. Siedzą od lewej: Olga Romer, hrabina Sobańska, księżna Czetwertyńska, NN, Jadwiga Beck, pani Dębicka.