Fotograia opublikowana w książce "Chrześcijanie",  T. 2. Warszawa: ATK, 1976, s. 304. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.